שנת הסתגלות

 

הרפורמה קבע אפשרות לתושב חוזר ותיק ולעולה חדש (אך לא לתושב חוזר "רגיל") לבחור ב"שנת הסתגלות", כך שהוא לא יחשב כתושב ישראל לצורכי מס בשנה הראשונה לשובו לישראל למרות שמגוריו הועתקו לישראל ושמרכז חייו עבר לישראל. בחירה זאת מעניקה לתושב חוזר ותיק ולעולה החדש אפשרות לבחון את המשך דרכו בישראל לאחר שהות של שנה ולקבל החלטה סופית בתום אותה שנה.

במשך שנת הסתגלות יחשב העולה החדש או התושב החוזר ותיק, לפי העניין, כתושב חוץ לכל דבר ועניין, יחד עם זאת שנת הסתגלות, במקרה שבו החליט הלה להמשיך ולגור בישראל,  תובא בחשבון לצורך ספירת תקופות הפטור אשר תוארו במאמר הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים.

את הבקשה לשנת הסתגלות יש להגיש תוך 90 ימים מיום החזרה לישראל בטופס 1130 - הודעה על בחירה בשנת הסתגלות.

ראה גם החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר