תוספת 1 לחוזר מס הכנסה מס' 4/2002 – שליטה וניהול של חברה בישראל

 

בעקות פרסומם של פסקי הדין בעניין ניאגו, ינקו וייס, ושי צמרות (אורנית)

 

לא מכבר הכריע בית המשפט העליון בסוגיית תושבותה של חברה זרה מכוח מבחן השליטה והניהול בישראל, בפסק הדין בעניין ניאגו. המערערים ערערו אל בית המשפט העליון לאחר פסק הדין אשר ניתן בבית המשפט במחוזי בעניין זה. כמו כן, ניתן פסק דין נוסף של בית המשפט המחוזי בעניין ינקו וייס, ובאחרונה ניתן פסק דין על ידי ביהמ"ש המחוזי בעניין שי צמרות (אורנית). מפאת חשיבותם של פסקי הדין, מובאים בתוספת זאת עיקריהם וכן מסקנות הנגזרות מהם.

יובהר, כי ההנחיות המצורפות במסמך זה (להלן: "התוספת לחוזר"), באות כהשלמה וכתוספת לאמור בחוזר מס הכנסה מס' 4/2002 – קווים מנחים לקביעת שליטה וניהול (להלן: "החוזר" או "חוזר 4/2002"), העוסק בכללים לקביעת "שליטה וניהול" בחבר בני אדם.

 

 

לחץ כאן לתוספת 1 לחוזר מס הכנסה מס' 4/2002

חוזר מס' 4/2002 - שליטה וניהול של חברה בישראל

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשיםמיסוי רילוקיישן