תושב חוזר ותיק

 

תושב חוזר ותיק זכאי להטבות מס משמעותיות מאוד למשך 10 שנים ממועד החזרה לישראל, בדומה לעולה חדש - ראה  הטבות מס לתושב חוזר ותיק.

 

להלן הגדרה תושב חוזר ותיק לעניין מס הכנסה:

"תושב חוזר ותיק"  - הינו יחיד אשר שב להיות "תושב ישראל" לאחר שהיה תושב חוץ במשך תקופה של עשר שנים רצופות לפחות.

לאחר תיקון 168 לפקודת מס הכנסה, לאור תקופת השהות הארוכה בחו"ל, זכאי תושב חוזר ותיק להטבות מס משמעותיות מאוד בדומה לאלו אשר הוענקו לעולה חדש.

במסגרת תיקון מס' 168 לפקודת מס הכנסה נקבע הוראת שעה,  לגבי יחיד אשר שב להיות תושב ישראל בין השנים 2007 ל- 2009, הקובעת כי נדרשת תקופת תושבות זרה קצרה יותר, אשר עומדת על חמש שנים בלבד, כך ששהות זאת מספיקה בכדי שהתושב החוזר יחשב כ"תושב חוזר ותיק" וייהנה מהקלות המס המשמעותיות אשר מוענקות ל"תושב חוזר ותיק".

יודגש, כי ההטבות המוענקות ל"תושב חוזר ותיק" חלות רק לגבי מי ששב לישראל החל משנת המס 2007, אך לא לגבי תושב חוזר אשר שב לישראל עד סוף שנת המס 2006, אשר לגביו יחול הדין הישן אשר העניק הטבות מס מצומצמות לגבי תושבים חוזרים.

 

ראה גם את המשמעויות לעניין מיסוי מקרקעין, לגבי תושב חוזר ותיק, אשר נקבעו במסגרת הרפורמה במיסוי דירות מגורים (הקלה ב- מס רכישה לתושב חוזר ותיק אשר רכש דירה לפני חזרתו לישראל) וכן ההתייחסות לקטין חוזר.

 

ראה גם: מיסוי רילוקיישן , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר