תושב חוזר לעניין מס הכנסה

"תושב חוזר"  – יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות. עד התיקון נדרש כי יהא תושב חוץ למשך שלוש שנים בלבד על מנת שיחשב תושב חוזר (תיקון זה נכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2009 והוא יחול על מי שחדל להיות תושב ישראל ממועד זה ואילך).

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

         מיסוי רילוקיישן , החזר מס לעולה חדש , החזר מס לתושב חוזר