תיקון לחוזר מס הכנסה מס' 17/2002 – הרפורמה במס הכנסה – הקלות במס לעולים חדשים ותושבים חוזרים

 

בסעיף 7.1 לחוזר שבנדון הדן בסעיף 9ג לפקודת מס הכנסה – "הנחה במס על קצבה שמקבל מי שעלה לישראל", נפלה טעות סופר. בסעיף הושמטו מספר שורות (עמוד 8 למטה).

 

להלן הקטע במלואו:

ההקלה במיסוי קצבאות עולים חלה על כל קצבה שמהותה תשלומים תקופתיים או תשלומים חלף זכות לקבל תשלומים תקופתיים המקבל יחיד, עקב הפקדות שעשה היחיד לקופת פנסיה בחו"ל בתקופת עבודתו בחו"ל כעצמאי או כשכיר, מסכום הכנסותיו, באופן שוטף. קצבה כאמור הנובעת מהפקדות של מעביד או מאמצעיו תהנה גם היא מההטבות.

ההקלה נועדה למנוע הרעה במצבו של העולה בנוגע לקצבה בשל עלייתו, ובשל כך אומצה הפרשנות המקילה והרחבה שהוצגה לעיל.

 

לחץ כאן לתיקון לחוזר מס הכנסה מס' 17/2002

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן