פורסם תיקון מס' 207 לפקודת מס הכנסה

במסגרת התיקון נוסף לפקודת מס הכנסה פרק רביעי בדבר חילופי מידע לפי הסכם בין-לאומי.

לחץ כאן לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 207), התשע"ו - 2015