תיקון 168 לפקודת מס הכנסה - רפורמה בהטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

 

במסגרת תיקון מספר 168 לפקודת מס הכנסה (להלן: "התיקון" או "הרפורמה") בוצע רפורמה משמעותית בהטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים, אשר מטרתה העיקרית הינה קליטת עליה, החזרת הון אנושי ועידוד משקיעים בעלי פוטנציאל פיננסי להפוך את מדינת ישראל למקום מושבם על מנת שיתרמו לפיתוח חוסנה הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל.

מטרה נוספת אשר הוצהרה על ידי רשות המסים הינה יצירת ודאות בקרב עולים חדשים ותושבים חוזרים ופשטות תפעולית אשר תקטין את החיכוך עם רשויות המס.

 

לחץ כאן לתיקון 168 לפקודת מס הכנסה

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן