ע"מ 45933-11-10 דורון כהן ואח'

 

המערערים הועסקו במשרד ראש הממשלה ונשלחו עם משפחתם לעבוד בחו"ל.

מיסוי משכורת המערערים חושבה בהתאם לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב - 1982 (להלן: "הכללים").

המערערים הגישו דוחות מס וביקשו שלא להחיל עליהם את הכללים, אלא לשלם את המס בגין הכנסה זאת על פי שיעורי מס ליחיד, בהתאם להוראות סעיף 121 לפקודת מס הכנסה, דבר המביא להחזר מס.

פקיד השומה טען כי לא ניתן לחשב את המס בהתאם לבקשתם, הואיל וקיים הסדר ספציפי על פי הכללים לחישוב מס במקרה כאמור.

נפסק, בבית המשפט המחוזי חיפה, כי הסדר המס, בכללים מכוח סעיף 67א לפקודת מס הכנסה, קובע את המסגרת הנורמטיבית לחבות המס לגבי עובדים תושבי ישראל בחו"ל ועל כן, לא ניתן לבקש חישוב מס אחר על פי הוראות סעיף 121 לפקודת מס הכנסה או שילוב של חישוב המס בין השיטות הנ"ל.

 

 ראה גם: הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים , מיסוי רילוקיישן , החזר מס רילוקיישן