החלטת מיסוי 63/06 – קביעות תושבות – החלטת מיסוי בהסכם

להלן תמצית החלטת המיסוי:

 

העובדות

  1. המבקש הינו אזרח ישראלי והיה בעבר תושב ישראל.
  2. המבקש ובני משפחתו התגוררו במדינת אמנה בין השנים 1993 עד 1999 ובמדינת אמנה אחרת בין השנים 2000 עד אמצע 2003. לרשות הנישום ובני משפחתו עמד בכל מדינת אמנה בית קבע בתקופה הרלבנטית ובכל תקופה לא עמד לרשותם בית קבע בישראל.
  3. בכל מדינת אמנה נחשב הנישום כתושב לצרכי מס בתקופת שהייתו בה עם בני משפחתו.
  4. הנישום ובני משפחתו לא שהו בישראל יותר מ- 60 ימים בשנה בין השנים 1999 עד 2002, ויותר מ- 120 ימים בשנת 2003.
  5. המבקש לא שילם תשלומי ביטוח לאומי בישראל ולא היה חבר בקופ"ח בישראל במהלך תקופת שהייתו מחוץ לישראל.
  6. המבקש ובני משפחתו חזרו להתגורר דרך קבע בישראל בסוף שנת 2003.
  7. המבקש הצהיר כי ישנם נכסים המוחזקים עבורו בנאמנות על ידי בני משפחה תושבי ישראל.

פרטי הבקשה

המבקש ביקש לקבוע את מועד היותו ל"תושב חוזר" לעניין הקלות ממס מכוח סעיפים 14 ו- 97 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

 

החלטת המיסוי ותנאיה

  1. המבקש נחשב תושב ישראל החל מיום 1 בינואר 2004 וזכאי להטבות כ"תושב חוזר" ממועד זה.
  2. לגבי נכסים המוחזקים בנאמנות יחולו הוראות פרק רביעי 2 לפקודה.
  3. נקבעו הוראות שונות לעניין פתיחת תיק למבקש וחובות דיווח. בין היתר, נדרש המבקש להגיש רשימת נכסים מחוץ לישראל אשר בבעלותו, במישרין או בעקיפין, ליום החזרה, לרבות מועד ועלות הרכישה, ולהמציא תצהיר.

 

לחץ כאן להחלטת מיסוי 63/06

ראה גם הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים

ראה גם מיסוי רילוקיישן